Dodatkowa konfiguracja w Sitecore Pipeline Processor

Podczas budowania własnego pipeline processor’a w Sitecore, często musimy przekazać do naszego kodu dodatkową konfigurację, np ścieżki do zasobów, lub przełączniki, które pozwolą na zmianę ustawień bez konieczności ponownej kompilacji kodu. Możemy to zrobić w łatwy sposób poprzez dodanie tych parametrów wewnątrz typowej konfiguracji pipeline processor’a i użycia pomocniczej metody Sitecore Configuration Factory:

Następnie w kodzie pipeline processor’a potrzebujemy metody “AddResource”, która będzie wołana dla każdego zasobu w węźle konfiguracji w pliku config. Po dodaniu reszty kodu, możemy używać naszych parametrów w metodzie “Process”:

Opisany wyżej sposób używa mechanizmu Sitecore Configuration Factory, który może być użyty w innych funkcjonalnościach, nie tylko w pipeline processor.