Sitecore Helix: historia moich implementacji – Uaktualnione

Prezentacja którą przygotowałem na Sitecore User Group Poland. Meetup w Poznaniu (6 Październik 2017)

Prezentacja obejmuje

  • Porównanie TDS i Unicorna w architekturze Helix
  • Największe wątpliwości w implementacji Helixa
  • Porady i korzyści architektury Helix

Plik prezentacji: Helix on TDS and Unicorn.pptx

Uaktualnienie 10 Październik 2017

Ostatnio Hedgehog wypuścił nową wersję  TDS 5.7 zawierającą poprawki usprawniające pracę z architekturą Helix:

  • Przebudowanie auto-generowanego kodu dla całej solucji – dodano nowe polecenie w menu po kliknięciu na solucji, pozwalające na przebudowanie kodu wygenerowanego dla wszystkich projektów TDS.
  • Dodanie nowych walidatorów projektów TDS – Nowe walidatory sprawdzające czy nazwy itemów są zgodne z Helix oraz czy referencje pomiędzy warstwami są zgodne z zaleceniami architektury.
  • Synchronizacja wszystkich projektów TDS na poziomie solucji –  Pozwala na synchronizację wszystkich projektów TDS po kliknięciu na solucję.
  • Poprawa wydajności za pomocą “Lighting” deploy

Zmiany rozwiązują część problemów opisanych w prezentacji.

Odnośniki

Sitecore User Group Poland strona grupy http://sugpl.info/