Sitecore

Sitecore to wiodący system zarządzania treścią (CMS) oparty na platformie .Net, zorientowany na zbieranie i analizowanie danych, odwiedzających stronę klientów.
http://www.sitecore.net/

CMS
Content Management System: Zbiór narzędzi wspierający tworzenie, zarządzanie i publikowanie treści online i offline (np druk).

Content Personalization
Zmiana wyglądu i działania strony w zależności od odwiedzającego.

XP
Sitecore Experience Platform: platforma do digital marketing’u, zawierająca Sitecore XM, xDB, Sitecore Forms i Marketing Automation.

XM
Sitecore Experience Management: web content management system, umożliwiający tworzenie wielu stron w wielu językach.

xDB
Sitecore Experience Database: centralna baza danych przechowuje dane o wszystkich interakcjach użytkowników na stronie.

xConnect
xConnect to warstwa web service wprowadzona w Sitecore 9, umożliwiająca zapis, odczyt i wyszukiwanie danych w xDB.

MongoDB
Kluczowy komponent xDB,  nierelacyjna baza danych, do której zapisywane są interakcje użytkowników.
https://www.mongodb.com/download-center. Od Sitecore 9, może być zastąpiony przez Ms SQL 2016, lub inną nierelacyjną bazę danych.

Experience Platform
Kombinacja Sitecore CMS, xDB i pozostałych marketingowych aplikacji tworzących platformę.

Content Editor
Standardowe narzędzie do zażądania treścią w Sitecore. Treść w Content Editorze jest przedstawiona w postaci drzewa.

Experience Editor
Edytor WYSIWYG (what you see is what you get), gdzie zarządzający treścią mogą edytować i podglądać widok strony, przed jej opublikowaniem.

Master
Jedna z głównych baz danych w Sitecore. Przechowuje treści zarządzane przez edytorów.

Web
Jedna z głównych baz danych w Sitecore. Przechowuje opublikowane treści opublikowane i widoczne dla odwiedzających stronę.

Core
Jedna z głównych baz danych w Sitecore. Przechowuje użytkowników i cześć ustawień platformy Sitecore.

CD
Content Delivery: Serwer hostujący wersję strony dostępną dla odwiedzających. Zazwyczaj używa treści z bazy Web.

CM
Content Management: Server hostujący wersję strony dostępną dla edytorów treści. Zazwyczaj używa treści z bazy Master.

WFFM
Web Form For Marketers: dodatkowy komponent służący do generowania formularzy na stronach i definiowania akcji po wysłaniu formularza. W Sitecore 9 wprowadzono nowy moduł obsługi formularzy: Sitecore Forms.

EXM
Email Experience Manager: narzędzie do mass-mailingu wbudowane w Sitecore, zawierające podobne funkcje edycji treści jak reszta platformy.

FXM
Federated Experience Manager: dodatkowy komponent dodający część funkcjonalności Experience Platform do stron nie zbudowanych w Sitecorze.

JSS
Sitecore JavaScript Services: SDK dla deweloperów JavaScript pozwalający na dostęp do danych Sitecore’a przez nowoczesny framework JS, taki jak React.js, albo Angular.

SPEAK
Sitecore Process Enablement & Accelerator Kit: framework służący do rozszerzania aplikacji Sitecore’a. Od wersji 3, SPEAK jest oparty na Angular.