Autocomplete Single-Line Text i CSS Picker Field

Po kilku intensywnych dniach pracy udało mi się opublikować moduł CSS Picker Field. Pozwala on na wybór klas CSS, bezpośrednio z plików umieszczonych w projekcie. Łącząc go z Rendering Parameters w Sitecore, można bardzo ułatwić dostosowanie wyglądu komponentów, podczas edycji treści.

Funkcje modułu CSS Picker Field

 • Moduł ładuje i zapisuje w cache wszystkie nazwy klas CSS z podanych plików.
 • Zapisane klasy CSS używane są w nowym typie pola “Css Picker”, zawartym w module, który oferuje “autocomplete” i sugestie podczas pisania.
 • Moduł posiada dodatkowo bazowy template “_CssPicker”, zawierający pole “Css Picker” field, który może być użyty jako baza dla innych template’ów w solucji:
 • Ścieżki do plików CSS mogą być zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym (szczegóły w pliku: App_Config\Include\CssPickerField\SmartSitecore.CssPicker.config)
 • Ścieżki mogą być także zdefiniowane w data source pola “Css Picker” (oddzielone przecinkiem):
 • Moduł bazuje na paczce nuget Sc.AutoCompleteTextField.
 • Moduł jest dostępny w Sitecore marketplace i Github

Pole CSS Picker w Sitecore Rendering Parameters

Jednym z możliwych przypadków użycia modułu jest połączenie z wbudowaną w Sitecore funkcjonalnością Rendering Parameters. Daje to możliwość wyboru klasy CSS bezpośrednio w definicji renderingu.

 1. Aby połączyć moduł z rendering parameters, na początku musimy dodać bazowy template “Standard Rendering Parameters” do template’u zawierającego pole typu “Css Picker”:
 2. Następnie wskazujemy na nasz template w itemie definicji renderingu w polu “Parameters Template”:
 3. Ostatecznie, po dodaniu na stronę komponentu, poprzez Content albo Experience Editor, przechodzimy do jego ustawień w “Component Properties”. Pole CSS picker powinno się pojawić w okienku, a po rozpoczęciu pisania pojawią się sugestie klas CSS:

Parametry można używać w kodzie, na przykład w kontrolerze Sitecore MVC:

lub w Glass Mapper MVC (gdzie MyParameters to model, utworzony dla template’u):

Paczka Sc.AutoCompleteTextField

Paczka Nuget, rozszerzająca standardowy typ pola “Single-line Text Field”, o sugestię i “autocomplete”.

 • Paczkę, dostępną za pomocą nuget, można zainstalować przez Visual Studio, lub z konsoli:

 • Kod źródłowy dostępny w Github

Po zainstalowaniu paczki, należy stworzyć własną klasę dziedziczącą po abstrakcyjnej klasie SmartSitecore.AutoCompleteTextField.Fields.AutoCompleteText i zaimplementować metodę GetServiceUrl. Metoda powinna zwracać ścieżkę do ajaxowej metody (WebMethod albo MVC GET).

Logika tej metody może być zdefiniowana w innym miejscu. Jako parametr wejściowy metoda przyjmuje string, a zwraca listę sugestii w formie obiektu json, na przykład:

Następnie, dla typu danych stworzonego w poprzednim kroku, tworzymy w bazie “core” nowy item (w “/sitecore/system/Field types”). Wskazując na assembly i klasę rozszerzającą AutoCompleteText.

Teraz nowy typ danych może być używany w template’ach. Po rozpoczęciu pisania w polu tekstowym, zostanie zawołana metoda ajaxowa, zdefiniowana w pierwszym kroku, która zwróci listę sugestii dla podanej frazy.

Odnośniki
 • prioc coid4

  hi with this thing can we do this to sitecore 9 form on css field?