Konfiguracja Sitecore Commerce 9 na Azure VM

Konfigurując środowisko dla Sitecore Commerce 9 na pojedynczej instancji (np środowisko do testów, lub demo) musisz zadbać o kilka dodatkowych ustawień, tak żeby strona działała z własną domeną. Spróbuję opisać tutaj co trzeba zmienić w konfiguracji XC zainstalowanej na maszynie wirtualnej w Azure. Podobne ustawienia obowiązują także na własnym serwerze.

Nazwy hostów w plikach konfiguracyjnych

 • Aplikacja Business Tools: Ustaw EngineUri, IdentityServerUri i BizFxUri w pliku SitecoreBizFx\assets\config.json:

 • Aplikacja Identity Server: Ustaw AppSettings\Clients\RedirectUris (możesz dodać też cały wpis) w pliku SitecoreIdentityServer\wwwroot\appsettings.json:

 • Dla wszystkich ról Commerce Engine ustaw AppSettings\SitecoreIdentityServerUrl i AllowedOrigins w pliku {CommerceAuthoring/Ops/Minions/Shops}\wwwroot\config.json:

 • Dla wszystkich ról Commerce Engine ustaw Policies\$values\Host w {CommerceAuthoring/Ops/Minions/Shops}\wwwroot\data\Environments\PlugIn.Content.PolicySet-1.0.0.json:

Certyfikaty w plikach konfiguracyjnych

 • Dla wszystkich ról Commerce Engine ustaw thumbprint strony storfront w Certificates\Certificates\Thumbprint (możesz też dodać cały wpis) w pliku {CommerceAuthoring/Ops/Minions/Shops}\wwwroot\config.json:

Aby uzyskać thumbprint certyfikatu, użyj skryptu PowerShell Get-ChildItem -path cert:\LocalMachine\My i skopiuj wartość dla certyfikatów użytych na stronie.

Commerce Business Tools w Launchpad

Na bazie core ustaw wartość pola Link w itemie /sitecore/client/Applications/Launchpad/PageSettings/Buttons/Commerce/BusinessTools:

Nazwa hosta Storefront

Na bazie master zmień wartość pola Host Name w itemie /sitecore/content/{Sites}/{Site}/Settings/Site Grouping/{Site}:

Nazwy hostów w IIS

Skonfiguruj IIS bindings, numer portu i wybierz odpowiedni certyfikat SSL dla:

 • strony Sitecore (storefront):

 • Commerce business tools (BizFx):

 • Identity Server:

 • Commerce authoring service:

Ustawienie lokalnego firewall’a

Dodaj regułę dla połączeń przychodzących dla portów 4200, 5000, 5050 w ustawieniach firewalla na VM:

 

Ustawienie firewall’a w Azure Portal

Dodaj regułę dla połączeń przychodzących dla portów 4200, 5000, 5050 (oraz dla 80 i 443 jeśli ich brakuje) w ustawieniach Networking maszyny wirtualnej w Azure Portal:

 • Jimmy

  I also had to update the Sitecore.commerce.Engine.Connect.config in the sitecore rootapp_configincludey.commerce.engine folder path. There is a CertificateThumbprint that needs updated with the new thumbprint as well. I saw in my commerce logs it was still referencing the old thumbprint. Once I changed it here, everything worked.

  • whuu

   @disqus_awjnVma9oE:disqus thanks for your feedback!