Kontakt z listy w Marketing Automation (Sitecore 9.0.2)

W Sitecore 9.0 Update 2 istnieje możliwość dodania kontaktu do kampanii Marketing Automation, poprzez dodanie kontaktu do listy w List Manager. Można to osiągnąć w kilku prostych krokach:

  • Dodajemy nową pustą listę w List Manager:

  • Dodajemy nową kampanię w Marketing Automation, z elementem startowym zawierającym regułę “Where contact is a member of list”:

  • Dodajemy kontakt do listy:

  • Sprawdzamy kampanię w Marketing Automation (kontakt powinien przejść przez plan natychmiast):

  • Sprawdzamy kontakt w Experience Profile: