Najważniejsze zmiany w Sitecore 9.0

Lista najważniejszych zmian w Sitecore 9.0

 • xConnect usługa importująca/exportująca dane do/z  xDB. xConnect to nowa warstwa (w postaci nowej aplikacji IIS + usług Windows) łącząca klienta Sitecore’a i inne aplikacje z xDB. Wymaga Solr (w wersji 6.6.1), na środowisku produkcyjnym komunikacja odbywa się po https.
 • xDB nie jest już tylko na MongoDB, teraz może to być SQL Server 2016, SQL Azure, MongoDB, lub CosmosDB (bazy danych CMS mogą wciąż być na SQL Server 2014). Istnieje również nowe API do odczytu danych z xDB (przez xConnect), więc nie trzeba bezpośrednio łączyć się z MongoDB, aby dostać się do tych danych.
 • XPF to zestaw nowych API dla modeli w kolekcjach zapisanych w XDB, pozwalający na rozszerzenie o dodatkowe Facet’y nie tylko klasy Contact, ale także Interaction i Event.
 • Sitecore Cortex – uczenie maszynowe, wgląd w czasie rzeczywistym do danych użytkownika i automatyczna personalizacja.
 • Sitecore JSS – toolkit (Node.js commands dla zbudowania i deploy’u) oraz  javascript API dla front-end developerów, ułatwiający stworzenie headless CMS, albo dostęp do danych zapisanych w Sitecore dla aplikacji mobilnych, używa standardu OData. Mobilna aplikacja albo Front-end napisany w React, lub Angular łączy się z Sitecore tylko przez requesty JSON. Pełne wsparcie dla personalizacji, Experience Editor’a i cache. Wersja Preview dostępna od teraz, finalna w 2018 roku.
 • Sitecore Forms – zupełnie nowa aplikacja SPEAK do zarządzania formularzami na stronie. Umożliwia tworzenie wielokrokowych formularzy. Użycie jest bardzo podobne do WFFM: dodaje się rendering do placehodera i jako datasource wybiera się item formularza. Sitecore Forms działa tylko z MVC. WFFM wciąż działa, ale nie będzie już rozwiązane i w kolejnych wersjach zostanie zastąpione przez Sitecore Forms.
 • SPEAK 3 –  nowa wersja framework’a bazująca na Angular JS. Sitecore będzie wspierał SPEAK 1 i 2 do czasu zmigrowania wszystkich własnych aplikacji do nowej wersji.
 • SXA 1.5: multisite, nowe tematy, nowe komponenty, pozwala na współdzielenie Presentation Components pomiędzy różnymi stronami.
 • Sitecore Commerce 9 – zupełnie nowa wersja eCommerce, bez Commerce Servera. Oparta o mikro serwisy, UI  zbuowane w SPEAK 3. Będzie dostępna w 2018 roku.
 • Popoprawiana wydajność Experience Editor’a, (strony ładują się do 49% szybciej).
 • Nowa aplikacja SPEAK dla Marketing Automation bez Silverlight’a, integruje się z EXM i Forms.
 • Sitecore Experience Cloud jako Azure PaaS. Dostępne w Azure Marketplace. Łatwy deployment do chmury z lokalnego środowiska przez Azure Toolkit i powershell.
 • Federated Authentication pozwala na zalogowanie się do Sitecore’a przez inne systemy bez pisania własnego provider’a
 • SIF – Sitecore Install Framework: nowy skrypt instalacyjny Powershell. Nie ma już instalatora w pliku exe.
 • Device detection jest domyślnie włączona, ale wymaga uaktualnienia licencji.
 • Dynamic placeholders są wbudowane w Sitecore’a, użycie jest bardzo podobne jak w modułach dostępnych w Sitecore Marketplace + dodatkowe możliwości definiowania parametrów placeholder’a bezpośrednio w Rendering Parameters.
 • Jeśli definiuje się własne Rendering Parameters nie trzeba już dziedziczyć po template „Standard Rendering Parameters”.
 • Nowa struktura plików konfiguracyjnych: katalog “Include” jest tylko do własnych zmian i patch’y. Standardowa konfiguracja Sitecore’a jest w innych katalogach wewnątrz folderu “App Config”. Kolejność, które pliki są wczytywane najpierw także jest konfigurowalna. Wszystkie pliki konfiguracyjne są domyślnie włączone, a sekcje w konfiguracji mają przypisane reguły “role” i “search”. To czy jakaś konfiguracja jest użyta jest ustalane na podstawie reguł ustawionych dla instacji.
 • Zmiana roli instancji (na CD, CM, Processing, Reporting), lub wyszukiwania (Solr/Lucene) za pomocą przełącznika w pliku web.config.
 • Bezpośrednie uaktualnienie z wersji 8.1+ do wersji 9.0 oraz narzędzia do migracji ze starszych wersji. Dodatkowe narzędzia do migracji z MongoDB od SQL i xConnect. Upgrade Wizard analizuje zmiany w domyślnych plikach konfiguracyjnych i tworzy patch’e które będą zapisane w katalogu “App_Config/Include” po przeprowadzeniu aktualnizacji.

Nowy moduł Sitecore Forms

Nowy moduł Sitecore Marketing Automation