Minimalne środowisko produkcyjne dla Sitecore xDB

Software Architecture Sketch Idea

Cele

Zaprojektowanie architektury Sitecore xDB solution zakładając:

 • Podział rozwiązania na:
  • Kluczowe komponenty, używane przez odwiedzających stronę użytkowników (P0)
  • Drugorzędne komponenty, używane przez użytkowników edytujących treści (P1)
 • Kluczowe komponenty są podwojone i monitorowane przez dwadzieścia cztery godziny na dobę
 • Drugorzędne komponenty monitorowane w godzinach pracy
 • Skalowalność

Rozwiązanie

(Kliknij na diagramie, aby powiększyć)

xDB minimial architecture

Objaśnienie

 • Wszystkie instancje potrzebne do pełnej dostępności front-end’u są zduplikowane. W tym serwer Content Delivery, bazy Web i Core na SQL Server, MongoDB oraz Solr.
 • Mamy dostępne dwa centra danych (lub 2 fizyczne serwery), na pierwszym instalujemy wszystkie komponenty P1 oraz po jednym z instancji P0. Replikujemy bazy Core i Web z jednego centrum danych do drugiego, aby każdy z serwerów CD łączył się z bazą Web i Core ze swojego centrum danych.
 • Serwer Content Management i powiązane komponenty są używane tylko w czasie godzin pracy, z sieci wewnętrznej, dlatego nie potrzebują monitorowania 24/7.
 • W rozwiązaniu spodziewamy się dużej ilości danych analitycznych, dlatego rola “Processing” jest na osobnej instancji. Jeśli wielkość danych analitycznych nie byłaby problemem, “Processing” danych z xDB może być przeprowadzany na instancji CM. Na razie nie tworzymy osobnej roli dla generowania raportów, używamy do tego serwera CM. W przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba, łatwo można dodać dedykowaną instancję, odpowiedzialną za generowanie raportów.
 • Aby nie komplikować diagramu, nie ma na nim tworzenia kopii zapasowych danych z MongoDB and SQL server, ale oczywiście powinny być częścią rozwiązania.
Odnośniki